Vytauto Didžiojo universitetas

VDU 2020

2020 m. Aleksandro Stulginskio, Lietuvos edukologijos,
Vytauto Didžiojo universitetai – vienas universitetas.

Rodyti video
Garsas
Padidinti

Ateities universitetas

2018 m. birželio 5 d. LR Seimas galutinai pritarė ASU, LEU ir VDU integracijai. Jungtinis VDU bus antras pagal dydį ir plačiausios aprėpties universitetas Lietuvoje, kuris vykdys mokslinius tyrimus ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse. Sujungus akademinį potencialą, konsolidavus infrastruktūros išteklius bus sudarytos galimybės efektyviai ir kokybiškai vykdyti beveik visų sričių tyrimus ir studijas.

PLAČIAU

VDU istorija trumpai

VDU – plačiausios
aprėpties universitetas Lietuvoje


Humanitariniai mokslai

Socialiniai mokslai

Menai

Fiziniai mokslai

Biomedicinos mokslai

Technologijos mokslai

Žemės ūkio mokslai

Studijos

Modernus universitetas, taikantis Harvardo universiteto artes liberales
studijų principus – tai visapusį išsilavinimą teikiantis universitetas ateities kūrėjams.

Platus tarpdisciplininių, jungtinių ir dvigubo laipsnio programų spektras.

Verslumo ugdymas

Individualios studijos, siekiantiems aukščiausio meistriškumo

Nuotolinės studijos

Užsienio kalbų mokymasis

Jungtiniame VDU studentai turės galimybę išbandyti jėgas Verslumo ugdymo centre, kuriame sėkmingai verslą pradėjo ne viena startuolių komanda, arba rinktis išmaniųjų praktikų modelį ir darbą su daugiau nei 60 Lietuvos ir tarptautinių įmonių. Europos Komisija VDU mokymų programą „Verslumo akademija“ išrinko tarp 50 geriausių sėkmingo universitetų ir įmonių bendradarbiavimo pavyzdžių Europoje ir pasaulyje. VDU – vienintelis Baltijos šalių atstovas šiame sąraše.

PLAČIAU

„Academia cum laude“ – unikali individualių studijų sistema, kuri sujungia dviejų geriausių pasaulio universitetų, Kembridžo ir Harvardo, studijų modelius ir leidžia studentams patiems pasirinkti, kaip studijuoti – plečiant arba gilinant savo žinias.

Studentai gali rinktis dalykus artes liberales (lot. laisvieji menai) principu ir visų studijų metu dirbti su pasirinktu kuratoriumi (tutoriumi) – savo srities profesionalu, aukščiausio tarptautinio lygio mokslininku, tyrėju ar pripažintu menininku.

PLAČIAU

Visuomet patogiai pasiekiamas studijų turinys. Studentai VDU kviečiami rinktis atskirus nuotolinių studijų dalykus, studijų ar kvalifikacijos tobulinimo programas nuotoliniu būdu.

PLAČIAU

Visų fakultetų studentams sudaryta galimybė pasirinkti kiek ir kokių kalbų mokytis iš siūlomų 30 modernių ir klasikinių kalbų: anglų, arabų, kinų, korėjiečių, japonų, turkų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, katalonų, portugalų, estų, latvių, norvegų, danų, suomių, švedų, senoji islandų, rusų, lenkų, serbų, kirgizų, lotynų, naujosios, senosios ir Naujojo Testamento graikų, hebrajų, lietuvių gestų bei lietuvių kalbos užsieniečiams.

VDU Užsienio kalbų institutas – tai modernus plačiausią užsienio kalbų spektrą Lietuvoje siūlantis akademinis kalbų centras.

PLAČIAU

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla

Vienas svarbiausių VDU, ASU ir LEU jungimosi tikslų yra sutelkti mokslo potencialą ir žymiai pagerinti eksperimentinės veiklos kokybę. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas stiprės per bendrų tyrimų projektų įgyvendinimą, inovatyvių įmonių kūrimą, mokslo tyrimų komercializavimą.

Naujos tyrimų kryptys

Ypatingos sinergijos tikimasi sutelkiant mokslinį potencialą
edukologijos ir bioekonomikos moksluose.

Edukologija

Kartu su Lietuvos, Estijos, Suomijos ir Šveicarijos universitetų mokslininkais VDU Švietimo akademijoje buvo sukurta ir pradėta vykdyti naujos kartos mokytojų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema. Ją pastebėjo ir vertintojai, ir stojantieji: VDU pedagogikos studijos jau dvejus metus iš eilės šalies ir užsienio ekspertų yra pripažintos geriausiomis Lietuvoje, o tarp studentų – populiariausiomis.

Vytauto Didžiojo universitete bus įkurtas Pedagogų rengimo centras ir Šiuolaikinių didaktikų centras. Kuriant šiuolaikinį Pedagogų rengimo centrą siekiama įrengti šiuolaikinę XXI a. švietimo sistemos poreikius atitinkančią pedagogų ir švietimo specialistų rengimo bazę, o Šiuolaikinių didaktikų centre bus įkurtos įvairios laboratorijos, skirtos tirti, adaptuotis ir skleisti naujas patirtis, diegti jas į studijų ir mokymo mokykloje procesus.

SVIETIMAS.VDU.LT

Bioekonomika

Pasaulyje auganti gyventojų populiacija, klimato kaitos keliami iššūkiai bei senkantys žemės gelmių, visų pirma – naftos, ištekliai pasaulį skatina intensyvinti bioekonomikos tyrimus. Bioekonomika – tai „voratinklio“ principu veikiantis mechanizmas, įtraukiantis daug įvairių sričių: žemės ūkį, miškininkystę, žuvininkystę, akvakultūrą, maisto, gėrimų, tabako, medienos produktų, baldų, popieriaus, tekstilės, drabužių ir odos gamybos, chemijos pramonės, farmacijos ir kosmetikos bei paslaugų sektorius ir, be abejo, vartotojus.

Bioekonomika bus vystoma diegiant naujausius mokslo laimėjimus, sujungus trijų universitetų mokslo potencialą bei infrastruktūrą. Lietuvai bei Kauno regionui šios ekosistemos suformavimas bus išskirtinė galimybė įsitvirtinti Europos tyrimų ir inovacijų žemėlapyje. Studentai įgis išskirtines galimybes studijuoti unikalias programas ir atlikti praktikas moderniausiose Lietuvos ir užsienio laboratorijose.

Taip pat bus plėtojami klimato kaitos poveikio energetikai ir tvariai aplinkai studijos ir moksliniai tyrimai, vaistinių augalų biotechnologijos, modernizuojama agroinovacijų mokslinių tyrimų bazė.

Šiuo metu esamos prioritetinės
mokslinių tyrimų kryptys