Vytauto Didžiojo universitetas

VDU 2020

2020 m. Aleksandro Stulginskio, Lietuvos edukologijos,
Vytauto Didžiojo universitetai – vienas universitetas.

Rodyti video
Garsas
Padidinti

Ateities universitetas

2019 m. sausio 1 d. ASU, LEU ir VDU tapo vienu Vytauto Didžiojo universitetu, kuris yra plačiausios aprėpties Lietuvoje. Universitetas vykdo mokslinius tyrimus ir studijas humanitarinių, socialinių, fizinių, menų, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų srityse. Sujungus akademinį potencialą, konsolidavus infrastruktūros išteklius atsivėrė galimybės efektyviai ir kokybiškai vykdyti beveik visų sričių mokslo tyrimus ir studijas.

PLAČIAU

VDU istorija trumpai

VDU – plačiausios
aprėpties universitetas Lietuvoje


Humanitariniai mokslai

Socialiniai mokslai

Menai

Fiziniai mokslai

Biomedicinos mokslai

Technologijos mokslai

Žemės ūkio mokslai

Studijos

Modernus universitetas, taikantis Harvardo universiteto artes liberales
studijų principus – tai visapusį išsilavinimą teikiantis universitetas ateities kūrėjams.

Platus tarpdisciplininių, jungtinių ir dvigubo laipsnio programų spektras.

Verslumo ugdymas

Individualios studijos, siekiantiems aukščiausio meistriškumo

Nuotolinės studijos

Užsienio kalbų mokymasis

Jungtiniame VDU studentai turės galimybę išbandyti jėgas Verslumo ugdymo centre, kuriame sėkmingai verslą pradėjo ne viena startuolių komanda, arba rinktis išmaniųjų praktikų modelį ir darbą su daugiau nei 60 Lietuvos ir tarptautinių įmonių. Europos Komisija VDU mokymų programą „Verslumo akademija“ išrinko tarp 50 geriausių sėkmingo universitetų ir įmonių bendradarbiavimo pavyzdžių Europoje ir pasaulyje. VDU – vienintelis Baltijos šalių atstovas šiame sąraše.

PLAČIAU

„Academia cum laude“ – unikali individualių studijų sistema, kuri sujungia dviejų geriausių pasaulio universitetų, Kembridžo ir Harvardo, studijų modelius ir leidžia studentams patiems pasirinkti, kaip studijuoti – plečiant arba gilinant savo žinias.

Studentai gali rinktis dalykus artes liberales (lot. laisvieji menai) principu ir visų studijų metu dirbti su pasirinktu kuratoriumi (tutoriumi) – savo srities profesionalu, aukščiausio tarptautinio lygio mokslininku, tyrėju ar pripažintu menininku.

PLAČIAU

Visuomet patogiai pasiekiamas studijų turinys. Studentai VDU kviečiami rinktis atskirus nuotolinių studijų dalykus, studijų ar kvalifikacijos tobulinimo programas nuotoliniu būdu.

PLAČIAU

Visų fakultetų studentams sudaryta galimybė pasirinkti kiek ir kokių kalbų mokytis iš siūlomų 30 modernių ir klasikinių kalbų: anglų, arabų, kinų, korėjiečių, japonų, turkų, vokiečių, prancūzų, italų, ispanų, katalonų, portugalų, estų, latvių, norvegų, danų, suomių, švedų, senoji islandų, rusų, lenkų, serbų, kirgizų, lotynų, naujosios, senosios ir Naujojo Testamento graikų, hebrajų, lietuvių gestų bei lietuvių kalbos užsieniečiams.

VDU Užsienio kalbų institutas – tai modernus plačiausią užsienio kalbų spektrą Lietuvoje siūlantis akademinis kalbų centras.

PLAČIAU

Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė veikla

Vienas svarbiausių VDU, ASU ir LEU jungimosi tikslų yra sutelkti mokslo potencialą ir žymiai pagerinti eksperimentinės veiklos kokybę. Mokslo ir verslo bendradarbiavimas stiprės per bendrų tyrimų projektų įgyvendinimą, inovatyvių įmonių kūrimą, mokslo tyrimų komercializavimą.

Naujos tyrimų kryptys

Ypatingos sinergijos tikimasi sutelkiant mokslinį potencialą
edukologijos ir bioekonomikos moksluose.

Tarpdiscipliniškumas

Po integracijos universitete sutelkus net 13 mokslo krypčių, mokslininkams atsiveria plačiausios bendradarbiavimo galimybės Lietuvoje, kurios leidžia vykdyti visai kitos kokybės tyrimus ir studijas. Kompetencijų sinergija leidžia skirtingais pjūviais analizuoti daugiasluoksnius reiškinius, kurie turi socialines, ekonomines, gamtines pasekmes – taip universitete atsiranda netikėtos jungtys tarp įvairių mokslų: technologijų teisė, bioekonomika, skaitmeninė humanitarika, darnus vystymasis, agroinovacijos ir daugelis kitų. Neįsivaizduojame kokybiškų studijų be mokslinių tyrimų.

Suprantame, kad šiandien technologijos yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis – todėl technologinė pažanga pirmiausia turi būti derinama prie žmogaus ir jo poreikių. Dėl šios priežasties ekonomistai, istorikai, filosofai, IT, biochemikai ir kitų sričių ekspertai bendradarbiauja tarpdisciplininių tyrimų centruose: čia tyrinėjamas dirbtinis intelektas, neuromokslai, klimato kaita. Inovacijos universitete kuriamos skirtingų sričių sandūroje.

Duris atvėrusi VDU Švietimo akademija taip pat akcentuoja ne siaurą specializaciją, o universalų išsilavinimą – čia galima derinti studijas taip, kad po jų būtų galima tapti iškart dviejų ar daugiau dalykų mokytojais. Kaip ir visame universitete, ypatingas dėmesys skiriamas bendriesiems gebėjimams, kurie peržengia disciplinų ribas: kūrybiškumui, verslumui, daugiakalbystei, kompiuteriniam raštingumui.

Naujų raidos scenarijų ieškoma ir Žemės ūkio akademijoje – nuo ūkio modernizacijos iki bioekonomikos, nuo klimato kaitos iki biotechnologijų tyrimų.

Tarptautiškumas

Tarptautiškumas – Vytauto Didžiojo universiteto vizitinė kortelė. Kasmet čia atvyksta bene daugiausiai studentų ir dėstytojų iš užsienio, su užsienio partneriais vykdomi bendri tyrimai ir jungtinės studijų programos, studentų mainai, stažuotės. Visa tai įtvirtina VDU kaip vieną tarptautiškumo lyderių tarp Lietuvos universitetų. Šią lyderystę kasmet įvertina ir įvairūs nacionaliniai bei tarptautiniai universitetų reitingai.

Po integracijos tarptautinių partnerių skaičius dar labiau išaugo – tvarūs ryšiai su universitetais daugiau nei 60 pasaulio šalių, taip pat UNESCO, NATO ir kitomis institucijomis.

Platus tarptautinių partnerių tinklas leidžia būsimiems pedagogams metams vykti studijuoti į pažangiausias švietimo srityje šalis: Suomiją, Pietų Korėją ir kitur. Savo ruožtu gausų Lietuvos edukologų ratą VDU gretose papildo geriausi mokslininkai iš Harvardo, Turku, Lozanos, Tartu ir kitų universitetų. Tarptautinė dimensija atsispindi visose VDU Švietimo akademijos institutų – Edukologijos tyrimų, Mokytojų rengimo ir Profesinio tobulėjimo – veiklose. Pavyzdžiui, Edukologijos tyrimų institute jau šiandien aktyviai dirba apie 100 mokslininkų, užimančių beveik 40 mokslo darbuotojų etatų. Šį etatų skaičių planuojama didinti iki 60-ies: skelbiami atviri tarptautiniai mokslininkų konkursai. Tarptautinis bendradarbiavimas itin svarbus siekiant proveržio žemės ūkio, gyvybės mokslų srityse – bendri projektai su JAV, Švedijos, Danijos, D. Britanijos ir kitų šalių ekspertais leidžia dalintis gerosiomis patirtimis miškininkystės, bioekonomikos, žemės ūkio, robotikos ir kitose srityse. VDU Žemės ūkio akademija turi daugiau nei 120 užsienio šalių partnerių.. Kitas VDU išskirtinumas – galimybė visiems studentams rinktis daugiau nei iš 30 užsienio kalbų kursų, nepriklausomai nuo studijų programos.